Versterken van bestaande funderingen

De strokenfundering wordt een plaatfundering

Versterken van bestaande funderingen

Bestaande veelal wat oudere woningen zijn gebouwd met een gemetselde fundering op staal. Door zettingen in de ondergrond, al of niet door wisselende grondwaterstanden, kan er aan de funderingen schade ontstaan. Funderingen kunnen scheuren en in het slechtste geval kunnen deze (gedeeltelijk) verzakken.

Herstellen en/of versterken van deze funderingen is noodzakelijk om verdere verzakking van de woning tegen te gaan. Voor fundering herstel /-versterking zijn er meerdere methodes.

Indien er in de bestaande fundering heipalen zitten is fundering herstel met (nieuwe) heipalen onvermijdelijk.

Wanneer een fundering op staal is gerealiseerd kan deze ook worden versterkt met het Urban base principe. Hierbij wordt er van de strokenfundering een plaatfundering gemaakt.

Voordelen van de Urban base fundering versterking

Hoe gaan we te werk?

Bij het versterken met de Urban base methode worden de bestaande vloeren (hout of steenachtig) verwijderd. Tussen de muren wordt er ontgraven tot aan de onderzijde van de fundering. Vervolgens wordt er een bodemafsluiter aangebracht en wordt er tussen de funderingen en opgaande muren een onderlaag van “versterkte schuimbeton” aangebracht.

In de bestaande muren worden gaten geboord voor de koppelingen van de nieuwe constructieve vloer met de bestaande dragende muren.

In de gaten en op het schuimbeton wordt het wapeningsijzer van de constructieve vloer aangebracht.

Vervolgens wordt de betonnen vloer gestort.

Op deze wijze wordt fundering versterkt en de muren gestabiliseerd. De nieuwe plaatfundering neemt de belastingen over van de dragende muren.