Versterken van begane grondvloeren

Verbeteren van de constructieve veiligheid

Versterken van begane grondvloeren

Steenachtige begane grondvloeren als o.a. Kwaaitaal- en  NeHoBo-vloeren zijn in de jaren ‘50 tot halverwege de jaren ‘80 van de vorige eeuw veelvuldig toegepast. Door het vocht in de kruipruimten zijn de vloeren aangetast. Hierbij is de onderste wapeningstaaf in de constructie onderhevig aan corrosie waardoor de onderzijde van de vloeren gaat schilveren. In het geval van ernstige corrosie kan de constructieve veiligheid van de vloeren in gevaar komen. De vloeren dienen in dat geval vervangen of versterkt te worden. De vloeren vervangen is een ingrijpende en zo ook kostbare aangelegenheid.

Passende oplossing hierbij is de kruipruimten, middels een speciale vultechniek, volledig te vullen met versterkte schuimbeton geschikt voor funderingen. De hoogwaardige mechanische eigenschappen van dit materiaal maken het mogelijk de bestaande vloeren te versterken. Het principe is dat de vloer overal op het aangebrachte schuimbeton draagt / de vloeren worden volledig dragend gevuld. Bijkomend voordeel hierbij is dat deze werkzaamheden aan de vloerversterking  in bewoonde staat uitgevoerd kunnen worden, de bewoners hoeven hiervoor niet tijdelijk hun woning te verlaten. Daarnaast wordt de bestaande vloer na geïsoleerd met een gemiddelde Rc-waarde van 4 of hoger.

Hoe gaan we te werk?

Onderstaand een video waarin te zien is hoe het schuimbeton de kruipruimte opvult.

Video afspelen