De totaaloplossing voor uw fundering

Een evenwichtsplaat fundering voor nieuwbouw woningen

De Urban base fundering

De Urban base fundering is een evenwichtsplaat fundering voor de nieuwbouw van woningen en overige gebouwen op basis van het materiaal schuimbeton.

Deze fundering bestaat uit een onderlaag van schuimbeton en een minimale bovenlaag van constructie beton.

De onderlaag van de schuimbeton kan uit meerdere lagen bestaan. Dit wordt bepaald in de berekening van de fundering. De constructieve bovenplaat is een gewapende constructieve betonvloer.

Voor een Urban base fundering is er geen standaard, iedere fundering heeft een specifiek ontwerp en heeft hierdoor zijn eigen afmetingen en hoeveelheden.

De voordelen van een Urban Base fundering

De totaal oplossing

Wij kunnen u een totaal oplossing voor de Urban base fundering bieden. Wat houdt dat in? Wij kunnen het volledige ontwerp en realisatie van de fundering verzorgen. Een ontwerp is benodigd voor de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente. Bestaande uit;

Daarnaast kunnen we de complete realisatie van de fundering verzorgen. Bestaande uit;

Duurzame fundering

Door de gunstige milieu-aspecten van de Urban base fundering kunnen we, in gebruik en in toegepaste materialen, spreken van een duurzame fundering.

De gunstige milieu-aspecten zijn;

  • De Urban base fundering heeft een lange levensduur
  • het product schuimbeton heeft een lage LCA-waarde. Dit daar er zich veel lucht en weinig vaste materialen in het product bevinden. Tevens worden er in de grondstof cement veel hergebruikte materialen verwerkt
  • Een Urban base fundering heeft door de hoge isolatiewaarde van het schuimbeton een gunstige energiebehoefte-indicator van uw woonhuis (BENG-1 eis, voorheen de EPC berekening). Een verklaring conform de NTA 8800 is hiervoor beschikbaar.
  • Recyclebaar / hergebruik materialen;


De inzet van hergebruikte materialen is standaard bij de Urban base fundering, er worden zo veel mogelijk gerecyclede materialen toegepast. In de grondstoffen van het schuimbeton en beton worden cementsoorten met hergebruikte materialen toegepast. In de beton wordt gebruik gemaakt van betongranulaat.

Hergebruik; De gebruikte materialen, schuimbeton, beton en wapeningstaal zijn ieder weer 100% herbruikbaar. Dus aan het einde van de levensduur zijn de materialen allen volledig recyclebaar. 

  • Daarnaast zijn de gebruikte schuimmiddel in de schuimbeton van een organisch materiaal, welke nauwelijks/geen milieubelasting hebben.
  • Het product schuimbeton wordt op locatie geproduceerd. Alleen de vaste grondstoffen dienen aangevoerd te worden. Hetgeen weinig transportbewegingen vraagt ( => gunstige LCA waarde) en hierdoor ook minder verkeersoverlast verzorgd. Ook hierdoor is de Urban base fundering zeer geschikt voor toepassing in bebouwde omgeving.


Deze gunstige milieuaspecten zijn allen onderdeel voor een MPG-berekening (Milieu Prestatie gebouwen) en de GPR-berekening (Gemeente Praktijk Richtlijnen)

Werkwijze Needs Construction Service

In de verkenning- /VO-fase van een project is het altijd de vraag; of het technisch mogelijk is en wat dit gaat kosten?

Hierin kunnen we u van de juiste informatie voorzien middels een quick-scan; op basis van de gegevens uit de ondergrond (grondonderzoek) en de bovenbouw van de woning, wordt in overleg tussen de partijen bepaald of het mogelijk is en wat (bij benadering) de afmetingen van de fundering zouden worden.

Op basis hiervan kunnen we een richtprijs afgeven welke een bandbreedte heeft van +/- 10%. De kosten van de te realiseren fundering blijven hier altijd binnen.

Op dat moment beslissen de opdrachtgevers of het interessant voor hen is en of zij er mee doorgaan.

Wanneer we verder gaan zal het ontwerp (geotechnische- en constructieve berekeningen) uitgewerkt worden en geschikt gemaakt voor indienen bij de gemeente.

Wanneer het ontwerp gereed is is ook de definitieve fundering bekend en kan de definitieve prijs worden bepaald. Vervolgens zal de fundering door Needs Construction Service gerealiseerd gaan worden.

Het ontwerp

Bij het ontwerp van een Urban base fundering zijn zo wel een geo-technisch adviseur en een constructeur betrokken.

De constructeur verstrekt de belastingen uit de boven bouw. De geo-technisch adviseur bepaalt op basis hiervan en de resultaten van het grondonderzoek de stabiliteit van de ondergrond, de dikte van de schuimbeton laag (-gen) en de zetting welke kan gaan optreden.

De constructeur berekent op basis van de stabiliteit van de ondergrond en de belastingen uit de bovenbouw de benodigde constructieve vloer.

Certificering

Voor het gehele proces van het ontwerp en realisatie wordt uitgevoerd conform een ISO-2019 certificering. Tevens zijn we VCA** gecertificeerd.

Geen heiwerkzaamheden benodigd

Bij een Urban base fundering zijn geen heiwerkzaamheden benodigd.

Waardoor er geen transporten zijn van groot materieel en machines en zijn er geen transporten benodigd van (lange) heipalen.

Er zijn geen aanvullende eisen m.b.t. het grondwerk.

Hierdoor uitermate geschikt voor binnenstedelijke her bebouwing.

Binnenstedelijke her bebouwing
Binnenstedelijke her bebouwing

Kruipruimte loze fundering

De Urban base fundering is een kruipruimte loze fundering, waardoor er geen overlast kan ontstaan van vocht en stank vanuit de kruipruimte.

Aandachtspunt hierbij is de in te storten voorzieningen van de W- en E-installaties.

Hoog wooncomfort

De Urban base fundering is een kruipruimte loze fundering. Verder heeft schuimbeton een hoge isolatiewaarde, waardoor de vloer met weinig toegevoegde energie warm blijft en comfortabel aanvoelt.