De Urban Base Fundering

De Urban base fundering is een evenwichtsplaat fundering voor de nieuwbouw van woningen en overige gebouwen op basis van het materiaal schuimbeton.

Deze fundering bestaat uit een onderlaag van schuimbeton en een minimale bovenlaag van constructie beton.

De onderlaag van de schuimbeton kan uit meerdere lagen bestaan. Dit wordt bepaald in de berekening van de fundering. De constructieve bovenplaat is een gewapende constructieve betonvloer.

Voor een Urban base fundering is er geen standaard, iedere fundering heeft een specifiek ontwerp en heeft hierdoor zijn eigen afmetingen en hoeveelheden.

Versterken begane grondvloeren

Steenachtige begane grondvloeren als o.a. Kwaaitaal- en  NeHoBo-vloeren zijn in de jaren ‘50 tot halverwege de jaren ‘80 van de vorige eeuw veelvuldig toegepast. Door het vocht in de kruipruimten zijn de vloeren aangetast. In het geval van ernstige corrosie kan de constructieve veiligheid van de vloeren in gevaar komen.

Passende oplossing hierbij is de kruipruimten, middels een speciale vultechniek, volledig te vullen met versterkt schuimbeton.

Versterken van bestaande funderingen

Bestaande veelal wat oudere woningen zijn gebouwd met een gemetselde fundering op staal. Door zettingen in de ondergrond, al of niet door wisselende grondwaterstanden, kan er aan de funderingen schade ontstaan. Funderingen kunnen scheuren en in het slechtste geval kunnen deze (gedeeltelijk) verzakken.

Herstellen en/of versterken van deze funderingen is noodzakelijk om verdere verzakking van de woning tegen te gaan. Voor fundering herstel /-versterking zijn er meerdere methodes.

Indien er in de bestaande fundering heipalen zitten is fundering herstel met (nieuwe) heipalen onvermijdelijk.

Wanneer een fundering op staal is gerealiseerd kan deze ook worden versterkt met het Urban base principe. Hierbij wordt er van de strokenfundering een plaatfundering gemaakt.

Adviesbureau Needs

Adviesbureau Needs is een onafhankelijk ervaren bureau, die de kennis en kunde heeft u bij te staan bij uw projecten.

Met kenmerken als doelgericht, betrokken en met plezier in combinatie met de jaren lange, ruime ervaring in de bouwnijverheid kunnen wij u de juiste informatie bieden welke u zoekt.

Zo zijn we betrokken bij project- en procesbegeleiding van (schuim)beton toepassingen in de alle segmenten van de bouwnijverheid.