Brochure - Urban Base Aanvragen
brochure
Home
Omschrijving
Nieuws
Contact
Referenties
Bedrijfsgegevens
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mailFAQ:

Is een kruipruimte loze fundering ook te realiseren in gebieden met een slechte draagkrachtige ondergrond?


Antwoord:

Ja, ook in gebieden met een slechte draagkrachtige ondergrond biedt Urban Base®  de mogelijkheid voor een goede fundering. Bij realisatie in slechte draagkrachtige ondergrond zullen de afmetingen van de schuimbeton fundering mogelijk groter zijn om aan het evenwichtsprincipe te kunnen voldoen.        Bij een grotere dikte zal een diepere ontgraving benodigd zijn. Hetgeen aandacht vraagt t.a.v. de bemaling. De wijze, duur en de hoeveelheid .

Kabels en leidingen.

Aansluitingen nutsbedrijven en riolering ( NTR 3216 ??), woning en omgeving stabiel. Minder kans op afbreken van de invoeren in de woning.