Adviesbureau Needs

Voeg je koptekst hier toe

Heeft u vragen over toepassingen van schuimbeton?

Adviesbureau Needs is een onafhankelijk ervaren bureau, die de kennis en kunde heeft u bij te staan bij uw projecten.

Met kenmerken als doelgericht, betrokken en met plezier in combinatie met de jaren lange, ruime ervaring in de bouwnijverheid kunnen wij u de juiste informatie bieden welke u zoekt.

Zo zijn we betrokken bij project- en procesbegeleiding van (schuim)beton toepassingen in de alle segmenten van de bouwnijverheid.

Voortrajecten van de bouwprojecten

Al in de initiatief- en ontwerpfase van een project kunnen we u van de juiste informatie en adviezen voorzien. Zo ook in de calculatie- en voorbereidingsfase. Denk hierbij aan de keuze van bouwsystemen en werkmethoden en advies over de juiste soort en toepassingen. Hierbij worden verbanden gelegd tussen technische en technologische mogelijkheden van het materiaal (schuim)beton en de project specifieke eisen.

Welke juiste soort en samenstelling past er bij de toepassingen binnen de verschillende projecten. Onze werkzaamheden kunnen bestaan uit;

  • Opstellen van werkplannen t.a.v. methode i.r.t. de werkzaamheden.
  • Opstellen van kwaliteit plannen m.b.t. controles en kwaliteitsborging.
  • Opstellen van project- en werkplanningen.

Speciale toepassingen van schuimbeton

Zo is er reeds ervaring bij:

Tevens kunnen we u adviseren over de toepassing van de “Trilling Bestendige Fundering”. Een evenwichtsfundering op basis van “Trilling Absorberend Schuimbeton”.

Dit soort schuimbeton wordt toegepast bij funderingsconstructies welke worden blootgesteld aan externe trillingen. Zo als b.v. aardbevingsveilige woningen in het aardbevingsgebied in Groningen.

Tevens wordt Trilling Absorberend Schuimbeton toegepast in woonhuizen en gebouwen welke worden blootgesteld aan verkeers- en spoorwegtrillingen.

Advies over de Trilling Bestendige Fundering

Tevens kunnen we u adviseren over de toepassing van de “Trilling Bestendige Fundering”. Een evenwichtsfundering op basis van “Trilling Absorberend Schuimbeton”.

Dit soort schuimbeton wordt toegepast bij funderingsconstructies welke worden blootgesteld aan externe trillingen. Zo als b.v. aardbevingsveilige woningen in het aardbevingsgebied in Groningen.

Tevens wordt Trilling Absorberend Schuimbeton toegepast in woonhuizen en gebouwen welke worden blootgesteld aan verkeers- en spoorwegtrillingen.

Stel hier uw vragen over de werkzaamheden aan Adviesbureau Needs.